Succé för skollag-DM

Årets skollag-DM blev det största på många år. Mer än 130 barn var på plats i Vaksalaskolan i Uppsala och många spelade sin första riktiga schacktävling. Men alla hade tränat mycket på sina skolor innan, och det stora deltagarantalet beror mycket på den satsning på schack i skolan som vi inledde i höstas och där många skolor i Uppsalaområdet deltar.

Resultat skollag-DM 2012.

VaksalaskolansFunbo skolas och Ekuddens skolas hemsidor har man skrivit om tävlingen.

UNT skrev också en trevlig artikel.