Rating

Öppna i eget fönster

På klubbens ratinglista listas de medlemmar som har fått ett internationellt ratingtal (“Elo-tal”). Ett sådant får man om man spelar en eller flera tävlingar med lång betänketid, under dessa spelar mot minst fem spelare som redan har ett Elo-tal och mot dem tar minst ett poäng.