Schack i skolan – projekt i Uppsala i höst

I höst startar Uppsala SSS ett projekt i Uppsala för att erbjuda alla skolor som är intresserade möjligheten att på ett organiserat sätt använda schack som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Sveriges Schackförbund har tagit fram ett specialanpassat undervisningsmaterial och vi erbjuder alla pedagoger att gå en halvdagsutbildning (gratis!) den 29 september för att få lära sig mer om hur det kan användas i skolan. Prata gärna med de skolor ni har kontakt med och berätta om detta erbjudande. Frågor besvaras av Carl Fredrik Johansson, tel 070-7334160.