Ny ratinglista 1 januari – Buchert och Jäppinen ratingraketer

En ny ratinglista är publicerad och finns att beskåda om man klickar på “rating” i vänsterspalten. Gör man det kan man se att många av våra spelare har varit väldigt flitiga i höst. Och några har gjort rejäla ratinghopp, speciellt värda att nämna är Erland Jäppinen (+259 ratingpoäng) och Vitus Buchert som höjt sin rating med så mycket som 384 poäng!